Tiêu chuẩn sản phẩm

Hàng hóa được Vnsupplements kinh doanh trên website Vnsupplements là các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng và sản phẩm hỗ trợ sức khỏe khác. 100% sản phẩm được cung cấp trên website Vnsupplement.com được công bố phù hợp tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Các trường hợp Vnsupplement được miễn trừ trách nhiệm:

  • Vnsupplements không hỗ trợ đối với khách hàng sử dụng sản phẩm không được giao bởi Vnsupplements.com.
  • Vnsupplements khuyến cáo khách hàng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, mọi trường hợp sử dụng sản phẩm sai hướng dẫn, Vnsupplements không chịu trách nhiệm.
  • Vnsupplements công bố công khai số công bố lưu hành của từng loại sản phẩm trên thông tin của sản phẩm hiển thị tại website vnsupplements.com, khách hàng có thể tra cứu thông tin công bố tại cổng thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.