Chính sách vận chuyển

Tùy thời điểm cụ thể, Vnsupplements sẽ ký hợp đồng hợp tác vận chuyển với một đơn vị có đầy đủ chức năng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng sản phẩm
  • Bước 2: Xác nhận đơn hàng
  • Bước 3: Giao hàng cho đối tác vận chuyển

Bước 4: Đối tác vận chuyển chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến khách hàng.